Kāpēc man tika noslēgts līgums par valsts pensiju?