Kā nepilnīga informācija noved pie tirgus nepilnībām?